nypt.net
当前位置:首页 >> 诗经关雎 >>

诗经关雎

1、关雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 2、注释 雎鸠关...

关关雎鸠, guān guān jū jiū 在河之洲。 zài hé zhī zhōu 窈窕淑女, yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。 jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜, cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女, yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不得, q...

《国风·周南·关雎》为先秦时代汉族民歌。是《诗经》中的第一篇诗歌,通常认为是一首描写男女恋爱的情歌。原文: 《诗经·关雎》 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠...

【原文】 诗经 关雎 先秦 关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。 窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。 悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。 窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。 窈窕淑女,钟鼓...

诗经关雎的作者是无名氏,具体已不可考。 《国风·周南·关雎》为先秦时代华夏族民歌。是《诗经》中的第一篇诗歌,通常认为是一首描写男女恋爱的情歌。此诗在艺术上巧妙地采用了“兴”的表现手法。首章以雎鸟相向合鸣,相依相恋,兴起淑女陪君子的联...

起兴,是《关雎》一诗反复运用的艺术手法。比如,诗的一开头就用“关关雎鸠。在河之洲”来起兴,引出后面的“窈窕淑女,君子好逑”,使人由雎鸠鸟雌雄匹配联想到君子淑女必成佳偶,由听到雎鸠鸟清新流转的歌唱而春心荡漾想到君子对淑女的思念之切。...

《关雎》全文诗文翻译 / 赏析 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓...

关 雎 关关雎鸠,guān guān jū jiū 在河之洲。zài hé zhī zhōu 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜,cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不得,qi...

诗经关雎的作者是无名氏,具体已不可考。 《关雎》这首爱情诗选自《诗经》。《诗经》原称《诗》或《诗三百》,是我国古代最早的一部诗歌总集,共收诗305首。它的作者有贵族出身的知识分子,但更多的是“劳人思妇”──也就是普通的民间百姓。雅、颂...

关雎是一种水鸟这种雌雄配偶永远忠于对方,不会分开,不会变心和变节,是人借这个比喻男女的爱情和希望男女的爱情要这样的水鸟一样永远忠于对方,不要分开,不要变心和变节。诗中描写男主人公,看见窈窕淑女,想去追求,窈窕淑女很多理解的很浅...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nypt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com